Kontaktuppgifter Sunnersta Signalservice

Sunnersta Signalservice AB
Svankärrsvägen 26A
756 53 Uppsala

Tel. 072-201 55 22

Organisationsnr: 559149-7473
Bankgiro: 5262-0135