Sunnersta Signalservice kan erbjuda följande kompetenser/behörigheter:

 • Tillsyningsman A,E,L,S-skydd
 • Sosledare
 • Sosplanerare
 • Behörighet granskare tillfälliga hastighetsnedsättningar
 • Arbetsledning

Sisäbehörighet besiktningsklass:

 • Lampor
 • Växlar
 • Likströmsspårledningar
 • Ställverk M59
 • Ställverk M65
 • Ställverk M85
 • ATC-parallell
 • ATC- seriell
 • Relälinjeblock inkl ansl på stn och linjeplats med vxl
 • Hybridlinjeblock inkl anlutning på station
 • Fjb för understation Ebisat 890/TSM
 • Vägskyddsanläggning
 • Vägskyddsanläggning med ATC